Acte necesare


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL

Termen de eliberare– 2 zile de la data înregistrării

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII FISCALE A UNUI IMOBIL DOBÂNDIT

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT

ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU EXERCIȚII COMERCIALE
ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE, PT. EXERCIȚII COMERCIALE CONF. LEGII 650/2002