ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL

 • Cerere tip
 • Extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile), copie xerox
 • Titlu de proprietate, copie xerox
 • Dovada achitării impozitului

Termen de eliberare– 2 zile de la data înregistrării

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII FISCALE A UNUI IMOBIL DOBÂNDIT

 • Declarație de impunere tip (în termen de 30 de zile, de la data dobândirii)
 • Extras C.F.
 • Contract de vânzare/cumpărare (moştenire), original şi copie
 • BI/CI proprietari

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 • Declaraţie de impunere tip (în termen de 30 de zile, de la data dobândirii)
 • Factură sau contract de vânzare-cumpărare (moştenire), original şi copie; (dacă este de provenienţă străină, este necesară o copie legalizată după contractul de vânzare-cumpărare de leasing;
 • BI/CI proprietari.

ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU EXERCIȚII COMERCIALE
ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE, PT. EXERCIȚII COMERCIALE CONF. LEGII 650/2002

 • Certificat de înmatriculare şi cod fiscal (CUI)-ORC (sediu şi punct de lucru, statut)
 • Autorizație persoană fizică sau AF - Legea 507/2002
 • Extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile)
 • Contract de închiriere sau comodat (dacă este cazul)
 • Dovada schimbării destinației spațiului ( la spaţiile din clădirile colective-acordul legalizat al proprietarilor cu care se învecinează)
 • Plan de situaţie scara 15:00
 • Plan de încadrare
 • Planul punctului de lucru scara 15:00
 • Certificat de urbanism pentru schimbare destinație spațiu